Avdelinger

I Espira Grefsen stasjon barnehage består småbarngruppene (1-3 år) av 14 barn, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeidere/fagarbeidere. Gruppene med store barn (3-6 år) består av 24 barn, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeidere/fagarbeidere.

Pr. august 2017 har vi til sammen 8 avdelinger. En avdeling med 3-6 år (født 2012/2013/2014), en avdeling med 2-5 år (født 2013/2014/2015), på denne avdelingen er det fem ansatte. De resterende 6 avdelingene består av barn på 1-2 år (født 2015/2016).

Avdelingene jobber tett sammen med naboavdelingen sin, i det vi omtaler som fløyen.

Vi tilstreber gode og stabile barnegrupper, satt sammen av barn med ulik bakgrunn, kjønn og alder

 

 

Personvern og cookies