Veksleren

Tlf. 98 90 58 09

På Veksleren har vi fokus på å dele barnegruppen inn i mindre grupper i planlagte pedagogiske aktiviteter og turer. Dette for å sikre at alle barns ulike behov blir møtt. Avdelingen kjennetegnes av at både barn og voksne trives godt med å være ute i all slags vær, og i samspill med ulike miljøer.

Personvern og cookies