Barnehagen vår

Espira Grefsen Stasjon er en 8-avdelings barnehage beliggende i Sagene bydel  i Oslo.

Småbarngruppene (1-3 år) består av 14 barn, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeidere/fagarbeidere. Gruppene med store barn (3-6 år) består av 24 barn, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeidere/fagarbeidere. Pr september 2016 har vi en avdeling med 3-6 år (født 2011/2012/2013), 3 avdelinger med 1-2 år (født 2014/2015) og 3 avdelinger med barn på 1 år (født 2015). Vi tilstreber gode barnegrupper, satt sammen av barn med ulik bakgrunn, kjønn og alder.

Barnehagen har eget «forskerrom», et romslig motorikkrom inne, egen spisedel, med felles stor kjøkken og lyse fine lokaler. Innredningen er i barnehøyde, med leker tilgjengelig, rom i rommet, vil være prinsippet i innredningen.

Uteområdet vårt innbyr til lek og moro. Her er det gode muligheter for både små og store, akebakke, husker, sykkelløype, lekehus og sandkasse. Vi er opptatt av å skape et godt utemiljø, som kan stimulere barna, både de minste og de største. 

Vi serverer alle måltidene i barnehagen, fullkost, med fokus på gode råvarer og næringsrik mat. Matpenger ligger på ca 400 pr måned, da er all mat og drikke inkludert.

IMG_0246IMG_0335IMG_0334

Personvern og cookies