Om oss

Espira Grefsen stasjon er en 8-avdelings barnehage beliggende på Sandaker i Sagene bydel i Oslo. Barnehagen åpnet høsten 2016 i romslige og lyse lokaler. Vi har fire avdelinger som består av barnegrupper i alderen 1-3 år, to avdelinger med barnegrupper 3-6 år,...

Les mer

Barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn...

Les mer

Pedagogisk konsept

LekEspira er vår tilnærming til pedagogisk arbeid og bygger på vårt barnesyn med fokus på skaperglede, identitet og bevegelse. LekEspira inneholder syv kunnskapsområder som setter sitt preg på alt fra lek og aktiviteter til bygg og innredning. I LekEspira vektlegges gode relasjoner preget av trygghet og omsorg. Læring gjennom lek settes i system i arbeidet med våre kunnskapsområder. Gjennom meningsfylte opplevelser lærer barna de ulike kunnskapsområdene å kjenne og får det beste grunnlaget for livslang læring.

Les mer

SkolEspira

SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det...

Les mer

Småspirene

Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi – barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i...

Les mer
Personvern og cookies